burenbemiddeling

Heb je problemen met je buur, zoals bijvoorbeeld een van onderstaande situaties?

  • Heb je ruzie met iemand uit je buurt? Word je gepest of heb je last van roddels of scheldpartijen?

  • Vind je dat de kinderen of de huisdieren van de buren te veel lawaai maken?

  • Stellen er zich problemen rond de afscheiding van uw tuin of verstoren overhangende takken van je buurman het zicht op de straat?

Burenbemiddeling helpt de communicatie met je buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is, zonder dat de politie of het vredegerecht hierbij betrokken wordt.

  • Elke partij is (vrijwillig!) bereid om rond de tafel te gaan zitten en met elkaar te praten.
  • Burenbemiddeling treedt niet in de plaats van de politie of het gerecht.
  • Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door een rechtbank.

Je neemt contact op met onze dienst burenbemiddeling en schetst het probleem. De coördinator vraagt vervolgens twee bemiddelaars om zich op jouw zaak toe te leggen. Zij zullen naar jouw verhaal luisteren. Nadien nemen zij contact op met je buur en en luisteren ze ook naar zijn verhaal. Vervolgens worden jullie samen uitgenodigd om het probleem uit te praten en te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.

De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk. Niet alleen de bemiddelaars garandeert absolute discretie, ook jij en je buur moeten daar mee voor zorgen.

De bemiddelaars zijn onpartijdig en nemen dus altijd een neutrale positie in.

Eens het contact met je buur hersteld is, kunnen toekomstige spanningen gemakkelijker vermeden worden. De dagdagelijkse problemen worden dan immers opnieuw bespreekbaar.

Neem contact op via de gegevens in het contactblok.

Vermeld in je bericht of brief:

  • dat je een aanvraag doet voor burenbemiddeling;
  • je naam;
  • je telefoonnummer;
  • beschrijf kort het probleem waarmee je kampt.