AED-toestellen | subsidie aanvragen

Op 17 oktober besliste de Zoerselse gemeenteraad om subsidies toe te kennen voor de aankoop en het onderhoud van AED-toestellen (automatische externe defibrillatoren). Erkende verenigingen, organisaties of personen die voor het brede publiek een AED-toestel beschikbaar stellen op het grondgebied komen hiervoor in aanmerking.

Met deze subsidie wil het gemeentebestuur een zo groot mogelijke beschikbaarheid en spreiding van toestellen creƫren op het grondgebied. Het subsidiereglement geldt voor zowel verenigingen, maar ook andere organisaties of zelfs private personen, als zij een AED-toestel toegankelijk maken.

De gemeente keert een eenmalige subsidie uit van maximum 300 euro voor de aankoop van een buitenkast bij een toestel voor publiek toegankelijke defibrillatoren. Zo willen we verenigingen die nu een AED binnen hun infrastructuur hebben, aanmoedigen om dat toestel publiek toegankelijk te maken. Daarbovenop kunnen verenigingen die een AED-toestel hebben dat minstens door alle gebruikers van hun infrastructuur beschikbaar is, rekenen op een onderhoudssubsidie van 150 euro. Als verenigingen of organisatie al een AED-toestel aankochten, kunnen ook zij nog genieten van een subsidie.

aanvraag subsidie