politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

GR-beslissing van 31 augustus 2021
publicatie: 8 september 2021

bijlagegrootte
PDF-pictogram politiereglement afvalstoffen.pdf276.45 kb
PDF-pictogram Punt A.9.pdf664.17 kb