beleidsdocumenten

beleidsintenties

Op 7 januari 2019 werden de nieuwe gemeenteraad en ocmw-raad geïnstalleerd. De huidige coalitie van N-VA, Groen en Open VLD stelde de beleidsintenties voor de legislatuur 2019-2024 vast.

Deze beleidsintenties zijn een belangrijk uitgangspunt voor de verdere beleidsplanning.

beleidsrapporten

Lokale besturen volgen de principes van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit is een opeenvolging van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsbeoordeling. De beleidsrapporten zijn gekoppeld aan deze cyclus.

U vindt de beleidsrapporten hieronder. Ze bestaan uit:

  • het meerjarenplan;
  • de jaarrekening;
  • de opvolgingsrapportering.

Oudere beleidsrapporteren kunt u aanvragen bij de dienst financiën (gegevens in contactblok).

meerjarenplan

Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vormen de twee beleidsrapporten die gekoppeld zijn aan de beleidsbepaling en planning. In het meerjarenplan presenteert het bestuur zijn belangrijkste beleidsdoelstellingen en actieplannen, zowel inhoudelijk als financieel. Dit plan is erg belangrijk aan de start van de beleidscyclus en moet minstens één keer per jaar worden aangepast.

meerjarenplan 2020-2025:

jaarrekening

De jaarrekening is het beleidsrapport dat hoort bij de evaluatie. Dit rapport kijkt terug naar het afgelopen jaar en geeft een overzicht van de gerealiseerde acties en de daarvoor aangewende middelen.

opvolgingsrapportering

De decreetgever voorziet ook een opvolgingsrapportering als onderdeel van de BBC, waarbij er tussentijds gerapporteerd wordt over de uitvoering van het meerjarenplan. Dit wordt gedaan door het gerealiseerde beleid van het lopende jaar te vergelijken met het geplande beleid.