personeelsbeleid

De organisatiestructuur van gemeente & ocmw Zoersel ziet er als volgt uit: