algemeen directeur

functie
algemeen directeur van gemeente & ocmw Zoersel
beschrijving

Kristof Janssens, de algemeen directeur, is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers bestemd voor de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Hij is ook steeds aanwezig bij de vergaderingen van eerdergenoemde. De algemeen directeur is hoofd van het personeel en leidt en coördineert de gemeentelijke diensten. Hij zorgt daarnaast mee voor zowel de beleidsvoorbereiding als de coördinatie ervan achteraf.

contactgegevens

adres
Handelslei 167
2980 Zoersel
telefoonnummer
03 2980 9 36