bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt alle beslissingen over de individuele aanvragen voor financiële en materiële hulp. Daarnaast bekrachtigt het de beslissingen van haar voorzitter op het vlak van dringende hulp. De leden ervan werden verkozen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Lees hier het huishoudelijk reglement.

Het comité vergadert elke maand achter gesloten deuren. Dit gebeurt op volgende dagen:

 • 13 januari 2022
 • 10 februari 2022
 • 10 maart 2022
 • 7 april 2022
 • 5 mei 2022
 • 2 juni 2022
 • 30 juni 2022 
 • 28 juli 2022
 • 25 augustus 2022
 • 22 september 2022
 • 20 oktober 2022
 • 17 november 2022
 • 15 december 2022

Het bijzonder comité voor de sociale dienst, met als voorzitter Katrien Schryvers, is samengesteld uit acht leden:

 • N-VA: 2 leden
 • Groen: 2 leden
 • cd&v: 2 leden
 • Vlaams Belang: 1 lid
 • Heerlijk Zoersel: 1 lid

De deontologische code volgt nog.