bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt alle beslissingen over de individuele aanvragen voor financiële en materiële hulp. Daarnaast bekrachtigt het de beslissingen van haar voorzitter op het vlak van dringende hulp. De leden ervan werden verkozen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Lees hier het huishoudelijk reglement.

Het comité vergadert elke maand achter gesloten deuren.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst, met als voorzitter Katrien Schryvers, is samengesteld uit acht leden:

  • N-VA: 2 leden
  • Groen: 2 leden
  • cd&v: 2 leden
  • Vlaams Belang: 1 lid
  • Heerlijk Zoersel: 1 lid

De deontologische code volgt nog.