adviescommissie bibliotheek

wat

De adviescommissie bibliotheek geeft advies over het beleid van de openbare bibliotheek van Zoersel.

doelstelling

Het adviesorgaan adviseert over verschillende aspecten van het bibliotheekbeleid, zoals de werking, de inrichting, de uitrusting en het financieel beleid. 

vergadering

De raad komt minstens twee keer per jaar samen. 

samenstelling

De raad is samengesteld uit:

  • een voorzitter
  • een secretaris (bibliothecaris)
  • de schepen van bibliotheek en de schepen van cultuur
  • gebruikers van de bibliotheek
  • vertegenwoordigers van politieke partijen

verslagen