sportraad

wat

De sportraad is een adviesraad voor het gemeentelijk sportbeleid.

doelstelling

De raad geeft al dan niet op verzoek van het gemeentebestuur advies over het sportbeleid.

vergadering

De raad komt vijf à zes keer per jaar samen. 

Wilt u een vergadering bijwonen of een punt op de agenda laten plaatsen? Contacteer dan onze dienst sport via de gegevens in het contactblok. 

samenstelling

De raad is samengesteld uit:

  • een voorzitter
  • een penningmeester
  • individuele sporters
  • leden van Zoerselse sportverenigingen

verslagen