wijkoverleg

Tijdens een wijkoverleg gaat het Zoersels bestuur met u (inwoner) in dialoog om proactief in te spelen op wat er leeft in een wijk. Zo wil het bestuur van Zoersel een nog aangenamere plek maken om te wonen. Het bestuur wil u niet alleen informeren, maar ook naar u luisteren, u betrekken en samen met u in gesprek gaan om zo uw leven in onze gemeente nog aangenamer te maken.

Het wijkoverleg was ook opgenomen in het addendum bij het bestuursakkoord dat het bestuur eind vorig jaar uitschreef. Het is de bedoeling om elke wijk minstens één keer aan bod te laten komen tijdens de huidige legislatuur. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde projecten, wegenwerken, initiatieven die op dat moment in die wijk aan de gang zijn, zodat er tijdens het wijkoverleg op ingespeeld kan worden.

Voor de verdeling van de wijken gebruiken we de zeven bestaande Hoplr-wijken. Via die weg kunnen we makkelijk en consequent communiceren met de betrokken inwoners.

De bedoeling is om elke wijk nog minstens één keer aan bod te laten komen tijdens de huidige legislatuur. Hier wordt rekening gehouden met bepaalde projecten, wegenwerken, initiatieven die op dat moment in die wijk aan de gang zijn. Zo kunnen we hier tijdens het wijkoverleg op inspelen. Daarnaast willen we er ook de gewoonte van maken om de bewoners van de wijk(en) in kwestie vooraf te vragen welke thema's ze graag belicht zouden zien.

wijk Juxschot - Kapellenhof

  • dinsdag 14 maart
    de Kapel
    Handelslei 167

Voor dit wijkoverleg ziet de concrete agenda er als volgt uit.

uur thema
20 uur verwelkoming | door Liesbeth Verstreken, burgemeester
20.05 uur toelichting bij het opzet van de avond | door Katrien Schryvers, schepen van communicatie en burgerparticipatie
20.10 uur toelichting over het digitale aanbod | door Jeroen Van Ginneken, medewerker dienst communicatie
20.15 uur toelichting over het mobiliteitsbeleid | door Evelyne Michiels, mobiliteitsambtenaar en Marc De Cordt, schepen voor mobiliteit
20.25 uur toelichting over projecten DCA op voormalige locatie Van Pelt | door Nicholas Haest, gedelegeerd bestuurder DCA Woonprojecten
20.40 uur toelichting over de werken aan overstromingsgebied Kwikaard | door Jan Ronsyn, projectverantwoordelijke Dienst Integraal Waterbeleid, Provincie Antwerpen
20.55 uur integratie van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid in de leefgemeenschap | door Jan Bogaerts, algemeen directeur Bethanië
21.10 uur

thematafels 1* (keuze uit volgende thema's)

- mobiliteit en verkeersveiligheid;

- situatie project DCA;

- riolering;

- integratie psychisch kwetsbare personen;

- hoe sluikstort tegengaan in de wijk.

21.30 uur

thematafels 2*

nogmaals de keuze uit één van bovenstaande thema's

21.50 uur informeel afsluitmoment met drankje

*De thema's worden een week vooraf bekendgemaakt via deze webpagina of via Hoplr.