wijkoverleg

Tijdens een wijkoverleg gaat het Zoersels bestuur met u (inwoner) in dialoog om proactief in te spelen op wat er leeft in een wijk. Zo wil het bestuur van Zoersel een nog aangenamere plek maken om te wonen. Het bestuur wil u niet alleen informeren, maar ook naar u luisteren, u betrekken en samen met u in gesprek gaan om zo uw leven in onze gemeente nog aangenamer te maken.

Het wijkoverleg was ook opgenomen in het addendum bij het bestuursakkoord dat het bestuur eind vorig jaar uitschreef. Het is de bedoeling om elke wijk minstens één keer aan bod te laten komen tijdens de huidige legislatuur. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde projecten, wegenwerken, initiatieven die op dat moment in die wijk aan de gang zijn, zodat er tijdens het wijkoverleg op ingespeeld kan worden.

Voor de verdeling van de wijken gebruiken we de zeven bestaande Hoplr-wijken. Via die weg kunnen we makkelijk en consequent communiceren met de betrokken inwoners.

De bedoeling is om elke wijk nog minstens één keer aan bod te laten komen tijdens de huidige legislatuur. Hier wordt rekening gehouden met bepaalde projecten, wegenwerken, initiatieven die op dat moment in die wijk aan de gang zijn. Zo kunnen we hier tijdens het wijkoverleg op inspelen. Daarnaast willen we er ook de gewoonte van maken om de bewoners van de wijk(en) in kwestie vooraf te vragen welke thema's ze graag belicht zouden zien.

wijken Zoerseldorp, Zoerselbos-Einhoven en Risschot

  • donderdag 23 juni
    zaal van KFCE Zoersel
    Westmallebaan 138

Voor dit eerste wijkoverleg ziet de concrete agenda er als volgt uit.

uur thema
20 uur verwelkoming | door Liesbeth Verstreken, burgemeester
20.05 uur toelichting bij opzet van de avond | door Katrien Schryvers, schepen van communicatie en burgerparticipatie
20.15 uur toelichting over zorgzame buurt | door Janne Verstrepen, afdelingshoofd mens en welzijn
20.35 uur toelichting over het mobiliteitsbeleid | door Evelyne Michiels, mobiliteitsambtenaar
21 uur

keuze uit vier thematafels:

  • vrijetijdsaanbod
  • communicatie & participatie
  • zorgen voor elkaar
  • mobiliteit & verkeersveiligheid
21.20 uur opnieuw keuze uit bovenstaande vier thematafels Dit wil zeggen dat iedereen de kans krijgt zich afwisselend aan te sluiten bij twee van de vier thematafels.
21.45 uur informeel afsluitmoment met drankje