wijkoverleg

Tijdens een wijkoverleg gaat het Zoersels bestuur met u (inwoner) in dialoog om proactief in te spelen op wat er leeft in een wijk. Zo wil het bestuur van Zoersel een nog aangenamere plek maken om te wonen. Het bestuur wil u niet alleen informeren, maar ook naar u luisteren, u betrekken en samen met u in gesprek gaan om zo uw leven in onze gemeente nog aangenamer te maken.

Het wijkoverleg was ook opgenomen in het addendum bij het bestuursakkoord dat het bestuur eind vorig jaar uitschreef. Het is de bedoeling om elke wijk minstens één keer aan bod te laten komen tijdens de huidige legislatuur. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde projecten, wegenwerken, initiatieven die op dat moment in die wijk aan de gang zijn, zodat er tijdens het wijkoverleg op ingespeeld kan worden.

Voor de verdeling van de wijken gebruiken we de zeven bestaande Hoplr-wijken. Via die weg kunnen we makkelijk en consequent communiceren met de betrokken inwoners.

De bedoeling is om elke wijk nog minstens één keer aan bod te laten komen tijdens de huidige legislatuur. Hier wordt rekening gehouden met bepaalde projecten, wegenwerken, initiatieven die op dat moment in die wijk aan de gang zijn. Zo kunnen we hier tijdens het wijkoverleg op inspelen. Daarnaast willen we er ook de gewoonte van maken om de bewoners van de wijk(en) in kwestie vooraf te vragen welke thema's ze graag belicht zouden zien.

wijk Drijhoek - Halledorp

  • dinsdag 18 oktober
    zaal Halle-Luja
    Halle-Dorp 32

Voor dit wijkoverleg ziet de concrete agenda er als volgt uit.

uur thema
20 uur verwelkoming | door Liesbeth Verstreken, burgemeester
20.05 uur toelichting bij het opzet van de avond | door Katrien Schryvers, schepen van communicatie en burgerparticipatie
20.15 uur

toelichting over PPS Halle | door Inne Clinckers, afdelingshoofd bestuur en beleid
ingebruikname dorpszaal, update timing bouwproject Lindedreef, herinrichting Dorpsplein

20.30 uur toelichting over het mobiliteitsbeleid | door Evelyne Michiels, mobiliteitsambtenaar
20.45 uur

thematafels 1:
gemeentelijk digitaal aanbod
PPS (publiek-private samenwerking)
mobiliteit & verkeersveiligheid

21.05 uur thematafels 2: 
opnieuw keuze uit bovenstaande drie thematafels
21.30 uur informeel afsluitmoment met drankje

*De thema's worden een week vooraf bekendgemaakt via deze webpagina of via Hoplr.