Zoersel in cijfers

Hoeveel inwoners heeft Zoersel en hoe is onze bevolking samengesteld? Hoe staan we er als gemeente financieel voor en hoe wordt de ruimte op ons grondgebied gebruikt? Een antwoord op deze en nog veel andere vragen over Zoersel, bieden we via dit overzicht van objectieve databanken en rapporten. Samen geven ze een volledig beeld over Zoersel in al haar facetten.

De Gemeente-Stadsmonitor is een informatieplatform van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Het verzamelt gegevens rechtstreeks van ons als lokaal bestuur, aangevuld met gegevens uit een burgerbevraging.

De gemeentemonitor geeft een overzicht van:

 • demografische cijfers
 • personeelszaken
 • financiële situatie
 • inhoudelijke informatie over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid
 • informatie over hoe de inwoners zelf denken over verschillende thema’s 

Liever een uitgebreider overzicht in PDF-formaat? Dan kunt u dit hier downloaden.

burgerbevraging

Meer dan 150.000 Vlamingen namen in het najaar van 2020 deel aan de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. De monitor peilt traditiegetrouw om de drie jaar naar de tevredenheid van inwoners doorheen verschillende beleidsthema’s die de leefkwaliteit in onze gemeente beïnvloeden. De deelnemers gaven onder meer hun mening over de woonomgeving, mobiliteit, samenleven, klimaat en cultuur. Er werd gepeild naar hun tevredenheid, participatie en gedrag.

In maart 2023 werd een nieuwe bevragingsronde opgestart. Zodra deze cijfers bekend zijn, publiceren we ze ook op deze pagina.

De provincie in cijfers is een samenwerking tussen de diensten Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies. De cijfers op deze webpagina worden voortdurend bijgewerkt (realtime). Gebundeld in veertien hoofdstukken geven deze online rapporten een antwoord op de vragen:

 • Wie leeft, groeit en wordt ouder in Zoersel?
 • Hoe is het gesteld met het ruimtegebruik, het woon- en leefklimaat in Zoersel?
 • Wat typeert leren, werken en verdienen in Zoersel?

Via de instrumenten op de website kunt u ook gericht rapporten trekken over thema’s als onderwijs, leefmilieu en klimaat, mobiliteit en samenleven en welzijn.

De lokale vrijetijdsmonitor is een website van de het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media. U kunt via de website volgende thema's raadplegen:

 • vrijetijdsaanbod
 • tevredenheid over vrijetijd
 • financiën rond vrijetijd
 • lokale infrastructuur

gegevensverzameling

In 2022 riep de lokale vrijetijdsmonitor voor een tweede keer alle steden en gemeenten in Vlaanderen op om gegevens te registreren over het eigen vrijetijdsbeleid. Onze eigen cultuur-, jeugd-, sport- en vrijetijdscoördinatoren vulden deze in. Daarnaast leverden ook sectororganisaties, koepels en andere entiteiten van de Vlaamse overheid data aan. Op deze manier wordt het vrijetijdslandschap zo volledig mogelijk in beeld gebracht.

Heeft u interesse in het financieel profiel van onze gemeente? De Vlaamse online tool Financieel profiel lokaal bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur vat de volgende onderwerpen voor u samen over Zoersel:

 • uitgaven;
 • ontvangsten;
 • evenwicht;
 • schulden van de gemeente.

Voor diepgaande financiële analyses kunt u gebruik maken van de BBC analysetool.

Een snel en handig overzicht van waar de gemeente haar middelen aan uitgeeft, vindt u op 'je gemeente telt'.

wat is BBC?

Gemeenten en OCMW’s gebruiken de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor hun inhoudelijk en financieel beleid. Dit is een methode voor beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsbeoordeling. De beleidsrapporten van onze gemeente zijn gekoppeld aan deze cyclus: 

 • het meerjarenplan;
 • de jaarrekening;
 • de opvolgingsrapportering.

U kunt de beleidsdocumenten terugvinden op deze webpagina. De BBC zorgt ook voor meer transparantie aan de toezichthoudende overheid en het brede publiek.