Zoersel in cijfers

Hoeveel inwoners heeft Zoersel en hoe is onze bevolking samengesteld? Hoe staan we er als gemeente financieel voor en hoe wordt de ruimte op ons grondgebied gebruikt? Een antwoord op deze en nog veel andere vragen over Zoersel, bieden we via dit overzicht van objectieve databanken en rapporten. Samen geven ze een volledig beeld over Zoersel in al haar facetten.

In het voorjaar van 2023 namen 135.000 Vlamingen deel aan de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Ze gaven hun mening over uiteenlopende thema’s die relevant zijn binnen alle Vlaamse steden en gemeenten. Deze grootschalige bevraging levert zo voor iedere gemeente en stad een uniek beeld op over wat de inwoners belangrijk vinden.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) bundelt de resultaten van de bevraging met data uit andere bronnen tot de Gemeente-Stadsmonitor.

De gemeentemonitor bevat thema’s als wonen, cultuur & vrije tijd, economie, ruimte en zorg & gezondheid en geeft op een heel eenvoudige manier cijfers en tendensen mee.

In het overzicht “Zoersel in vogelvlucht” zien we bijvoorbeeld hoe we het voor de kernset van indicatoren doen ten opzichte van de Provincie Antwerpen.*

(* bron: Gemeente in vogelvlucht | Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be))

Hoe Zoersel het er in detail ervan afbrengt ten opzichte van de provincie Antwerpen kan je terugvinden in deze pdf.

Interesse om dieper in de cijfers te duiken of te vergelijken met andere gemeenten of clusters? Neem dan zeker een kijkje op Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be).

De provincie in cijfers is een samenwerking tussen de diensten Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies. De cijfers op deze webpagina worden voortdurend bijgewerkt (realtime). Gebundeld in veertien hoofdstukken geven deze online rapporten een antwoord op de vragen:

 • Wie leeft, groeit en wordt ouder in Zoersel?
 • Hoe is het gesteld met het ruimtegebruik, het woon- en leefklimaat in Zoersel?
 • Wat typeert leren, werken en verdienen in Zoersel?

Via de instrumenten op de website kan je ook gericht rapporten trekken over thema’s als welzijn, onderwijs, leefmilieu en klimaat, mobiliteit en samenleven. Je kan ook automatisch een omgevingsanalyse genereren waarin al deze informatie wordt gebundeld. Hier kan je een versie van 8 januari 2024 terugvinden. Omdat de cijfers continu worden aangevuld, kan je best steeds de meest recente versie downloaden.

De lokale vrijetijdsmonitor is een website van de het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media. Je kan via de website volgende thema's raadplegen:

 • vrijetijdsaanbod
 • tevredenheid over vrijetijd
 • financiën rond vrijetijd
 • lokale infrastructuur

gegevensverzameling

In 2022 riep de lokale vrijetijdsmonitor voor een tweede keer alle steden en gemeenten in Vlaanderen op om gegevens te registreren over het eigen vrijetijdsbeleid. Onze eigen cultuur-, jeugd-, sport- en vrijetijdscoördinatoren vulden deze in. Daarnaast leverden ook sectororganisaties, koepels en andere entiteiten van de Vlaamse overheid data aan. Op deze manier wordt het vrijetijdslandschap zo volledig mogelijk in beeld gebracht.

Heb je interesse in het financieel profiel van onze gemeente? De Vlaamse online tool Financieel profiel lokaal bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur vat de volgende onderwerpen voor jou samen over Zoersel:

 • uitgaven;
 • ontvangsten;
 • evenwicht;
 • schulden van de gemeente.

Voor diepgaande financiële analyses kan je gebruik maken van de BBC analysetool. Of je kan een kijkje nemen in het financieel profiel van onze gemeente, opgemaakt door Belfius, waarbij de rekeningen van periode 2018-2022 en het budget 2023 zijn opgenomen en worden vergeleken met andere gemeente, de provincie en het gewest.

Een snel en handig overzicht van waar de gemeente haar middelen aan uitgeeft, vind je op 'je gemeente telt'.

wat is BBC?

Gemeenten en OCMW’s gebruiken de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor hun inhoudelijk en financieel beleid. Dit is een methode voor beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsbeoordeling. De beleidsrapporten van onze gemeente zijn gekoppeld aan deze cyclus: 

 • het meerjarenplan;
 • de jaarrekening;
 • de opvolgingsrapportering.

Je kan de beleidsdocumenten terugvinden op deze webpagina. De BBC zorgt ook voor meer transparantie aan de toezichthoudende overheid en het brede publiek.

Sinds het onderzoek van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (SBV) in oktober 2023 is de samenwerking en fusie van gemeenten opnieuw een hot topic. We zien daarnaast ook regelmatig artikels in het nieuws over al dan niet geslaagde fusieprojecten en andere voorbeelden van intergemeentelijke samenwerking.

wat

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (SBV) is een studiegroep die in opdracht van de Vlaamse overheid de toekomst van de lokale besturen in Vlaanderen bestudeert. Op basis van een intensieve en interactieve oefening met meer dan 240 gesprekken tussen verschillende betrokken organisaties formuleert ze concrete aanbevelingen om bestuurskracht te vergroten.

doel

Het doel is om beter te kunnen inspelen op (gemeente-overschrijdende) onderwerpen zoals klimaat, energie, zorg, wonen, armoede, mobiliteit, open ruimte, water, … Door het beleid op een andere manier te organiseren, wil Vlaanderen komen tot een effectievere, efficiëntere en meer democratische aanpak van deze en andere thema's. Dit alles moet leiden tot een betere dienstverlening en beleid. Je kan de studie “visie op de toekomst van het lokaal en binnenlands bestuur in Vlaanderen” nalezen in rapport SBV of in samenvatting rapport SBV.