jumelages

Een jumelage staat voor de vriendschappelijke band tussen twee gemeenten of steden. Via deze banden willen we de eenmaking van Europa een menselijk en persoonlijk karakter geven. 

Onze gemeente heeft drie officiële jumelages (zustergemeentes) en ook nog drie vriendschapsbanden.

 1. Internationale vriendschapsbanden faciliteren
  We stimuleren onze inwoners om over de grenzen heen te kijken, wat voor elke inwoner een verrijking kan zijn.
 2. Inzetten op internationale samenwerking
  Een internationale invalshoek kan een meerwaarde zijn om onze eigen lokale doelstellingen te realiseren. We willen met de vrijwilligers van de jumelagecomités en onze jumelagegemeenten onderzoeken welke concrete engagementen en projecten we samen kunnen realiseren, en bekijken hierin ook Europese subsidiemogelijkheden.

Aan de basis van een jumelage of vriendschapsband ligt vaak een toevallige ontmoeting tussen individuen of verenigingen. Vroeger mondde deze banden dan makkelijk uit in een officiële jumelage, omdat dat erg gestimuleerd werd door Europa. Er waren in Europa verschillende jumelage-golven:

 • Na de Tweede Wereldoorlog om verzoening te stimuleren tussen de Europese landen.
 • Na toetreding van Zuid-Europese landen in de jaren '80.
 • Na de val van de communistische regeringen in Centraal- en Oost-Europa na 1989.

Sinds 1993 organiseert Eurozoersel vzw om de drie / vier jaar een groot jumelagefeest in onze gemeente. 

Tijdens Eurozoersel brengen we mensen uit de diverse windstreken van Europa voor een aantal dagen samen. Dit gebeurt in een geest van vriendschap en verbroedering met respect voor ieders eigenheid.

De meeste buitenlandse gasten verblijven tijdens Eurozoersel in een gastgezin. Voor het gastgezin is het een unieke gelegenheid om een Europese medeburger te leren kennen en wellicht vriendschapsbanden voor het leven aan te knopen.

contact 

 • jumelageraad Eurozoersel
  Thomas Schaffels
  afdeling vrije tijd (zie gegevens in contactblok)
 • coördinatie gastgezinnen Eurozoersel
  Frank Schaffels
  fschaffels@gmail.com

officiële jumelages

vriendschapsbanden

overzicht op kaart