verbintenis tot tenlasteneming

Als u een verbintenis tot tenlasteneming aangaat, neemt u de financiele verantwoordelijkheid op voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring van een vreemdeling in België. U stelt zich dus garant. U hebt dan een verantwoordelijkheid ten opzichte van de Belgische Staat, het ocmw en de vreemdeling zelf.

drie vormen van garantstelling

1. familie-, vrienden- of toeristenbezoek

De persoon waarvoor u zich garant stelt:

 • komt niet uit een EU-land, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein;
 • wil voor een kort verblijf van maximum drie maanden in ons land verblijven;
 • kan niet voldoende bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om de kosten voor verblijf en terugkeer of doorreis te dekken.

De verbintenis is geldig voor de duur van het verblijf van de vreemdeling, met een maximum van twee jaar.

2. studenten

De persoon waarvoor u zich garant stelt is een buitenlandse student. U hebt de keuze om deze verbintenis aan te gaan per school-/academiejaar of voor de duur van de studies. In het eerste geval moet de student per school-/academiejaar een nieuw formulier voorleggen voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning.

3. samenwoonst/concubinaat 

U stelt zich garant voor uw buitenlandse partner of ouder die in België zal samenwonen met u, een andere Belg of een vreemdeling ingeschreven en verblijfsgerechtigd in België. 

Deze verbintenis is onbeperkt geldig.

Om garant te kunnen staan als borgsteller moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de Belgische nationaliteit hebben of beschikken over een onbeperkte verblijfsvergunning;
 • over voldoende inkomsten beschikken (zie hoofdstuk 'bedrag').

Neem contact op met onze dienst bevolking (gegevens in contactblok).

Uw handtekening als borgsteller wordt door ons gelegaliseerd:

 • visumplichtige buitenlanders moeten het document met uw handtekening aanbieden op de Belgische ambassade of consulaat van hun thuisland, samen met hun visumaanvraag.
 • niet-visumplichtigen moeten het document met uw handtekening samen met hun paspoort voorleggen bij het betreden van het Schengengebied.

Als u zich garant wil komen stellen als borgsteller, moet u volgende zaken meebrengen:

 • uw identiteitskaart of onbeperkte verblijfsvergunning;
 • bewijs van voldoende inkomsten:
  • een aanslagbiljet van de inkomsten tijdens het jaar voorafgaand aan de datum van de verbintenis;
  • uw drie laatste loonfiches;
  • een document opgesteld door een overheidsinstantie dat uw netto- of brutoinkomsten bewijst.

referentiebedragen om iemand ten laste te kunnen nemen

 • bij een familiebezoek in de 1ste of 2de graad, moet u minstens:
  • over € 800 beschikken
  • + € 150 per persoon reeds ten laste (opgenomen in de gezinssamenstelling)
  • + € 150 per bijkomend persoon die ten laste wordt genomen
 • als de persoon geen familie is in de 1ste en 2de graad, moet u minstens
  • over € 1.000 euro beschikken
  • + 150 euro per persoon reeds ten laste (opgenomen in de gezinssamenstelling)
  • + 200 euro per bijkomend persoon die ten laste wordt genomen