extra financiële steun

Naast het leefloon kan het ocmw ook extra financiële steun bieden aan inwoners van Zoersel, zoals:

  • voorschotten op sociale uitkeringen: in afwachting van uitkeringen (pensioen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkering ...) kan het ocmw voorschotten op sociale uitkeringen uitbetalen. 
  • tussenkomst in huur of huurwaarborg: afhankelijk van uw sociale en financiële toestand, kan het ocmw een tussenkomst in de huur of een huurwaarborg verlenen.
  • individuele steun: als uw inkomen het niet toelaat om de maandelijkse rekeningen (gas, elektriciteit,...) of hoge medische kosten te betalen, kan het ocmw in sommige gevallen een tussenkomst verlenen. 

U kunt extra financiële steun aanvragen bij onze dienst maatschappelijk welzijn. De maatschappelijk werker onderzoekt vervolgens of u aan de voorwaarden voldoet om die steun te krijgen. Contacteer onze dienst maatschappelijk welzijn voor een afspraak of voor meer informatie. 

Neem bij uw aanvraag volgende zaken mee:

  • identiteitskaart
  • bewijzen van bestaansmiddelen, waaronder:
    - bewijzen van alle actuele inkomsten van alle gezinsleden
    - overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont