Z|pas opent deuren

Leven in kansarmoede is een dagelijkse strijd. Dat is jammer genoeg voor heel wat mensen de harde realiteit. Kansarmoede beperkt zich niet tot het inkomen. Het gaat - zoals het woord al doet vermoeden - ook over het gebrek aan kansen die mensen krijgen om deel te nemen aan de maatschappij en over de problemen die ze ervaren op gebied van gezondheid, cultuur, mobiliteit, onderwijs, wonen ... Om die financiële drempel – en het bijhorende sociaal isolement – te verlagen, biedt gemeente & ocmw Zoersel mensen met een beperkt inkomen sinds enkele jaren een (gratis) Z|pas aan.

Met die Z|pas:

 • genieten ze tegen een voordelige prijs van uiteenlopende activiteiten,
 • krijgen ze korting op (school)uitstappen, kampen en vakanties,
 • betalen ze bij vaak minder lidgeld om een hobby uit te oefenen,
 • krijgen ze de kans om tegen een goedkoper tarief iets nieuws te leren,
 • kunnen ze tegen voordelige prijzen inkopen doen bij sociale kruidenier de NetZak,
 • en nog veel meer.

Bekijk het volledige aanbod en de voordelen in deze brochure

U komt in aanmerking voor een Z|pas als:

 • u in Zoersel woont 
 • uw gezinsinkomen onder het volgende grensbedrag ligt:
  - alleenstaande: netto-inkomen van max. € 1.666
  - gezin met twee gezinsleden ouder dan 14 jaar: netto-inkomen van max. € 2.349
     - per gezinslid ouder dan 14 jaar: tel er € 683 bij

     - per gezinslid jonger dan 14 jaar: tel er € 410 bij

Let wel: alle inkomsten tellen mee, dus ook kinderbijslag, huurinkomsten, tegemoetkomingen voor personen met een handicap ... 

Daarnaast kunnen ook formeel aangestelde pleegouders die in Zoersel wonen een Z|pas aanvragen voor hun pleegkind, voor de periode dat het kind bij hen verblijft.

Denkt u in aanmerking te komen voor een Z|pas? Maak dan (telefonisch) een afspraak met een medewerker van de dienst maatschappelijk welzijn (gegevens in contactblok). 

 • bewijs van al uw inkomsten van de laatste drie maanden (bijvoorbeeld huurinkomsten of een bankafschrift waarop het kindergeld wordt vermeld)
 • een fiche van uw mutualiteit

De Z|pas is gratis en is telkens één jaar geldig.