Z|pas

wat

De Z|pas moedigt inwoners van Zoersel met een beperkt inkomen aan om deel te nemen aan ontspannende, sportieve en culturele activiteiten.

aanbod

gemeente & ocmw

 • Vier gratis huivuilzakken per jaar voor inwoners van Zoersel die op 1 januari ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en een Z|pas hebben.
 • Op donderdagmiddag een lekkere warme maaltijd voor € 5 in woonzorgcentrum de Buurt.

vrijetijdsaanbod

U krijgt 50% korting op:

 • culturele en sportieve activiteiten die gemeente & ocmw Zoersel zelf organiseert
 • de zomeractiviteiten voor kinderen
 • schooluitstappen (ook als uw kinderen naar een school buiten Zoersel gaan)
 • zwemlessen in het zwembad in Pulderbos
 • het lidgeld, uitstappen, benodigdheden, enzovoort bij verschillende Zoerselse verenigingen

zorg en gezondheid

 • U krijgt 25% korting op de factuur van Handicar.
 • U krijgt 25% korting op het lidmaatschap en de ritten van de Buurtbus.
 • U betaalt bij een aantal tandartsen in Zoersel zelf slechts € 2 voor een gewone consultatie (in het volledige overzicht vindt u een lijst terug van deelnemende tandartsen).

winkelen

 • U kunt in onze sociale kruidenier 'de Netzak' terecht voor een basisaanbod aan gezonde voeding, lichaamsverzorginsproducten en onderhoudsproducten voor de woning aan bodemprijzen. 

Dit zijn nog maar een paar voordelen die u krijgt met de Z|pas. Klik hier voor een volledig overzicht van de voordelen van een Z|pas

voorwaarden

U komt in aanmerking voor een Z|pas als:

 • u in Zoersel woont 
 • uw gezinsinkomen onder het volgende grensbedrag ligt:
  - alleenstaande: netto-inkomen van max. € 1.430
  - gezin met twee gezinsleden ouder dan 14 jaar: netto-inkomen van max. € 2.046
     - per gezinslid ouder dan 14 jaar: tel er € 616 bij

     - per gezinslid jonger dan 14 jaar: tel er € 370 bij

Let wel: al uw inkomsten tellen mee, ook kinderbijslag, huurinkomsten, tegemoetkomingen voor personen met een handicap, enzovoort. 

aanvragen

Komt u in aanmerking voor een Z|pas? Maak dan (telefonisch) een afspraak met een medewerker van de dienst maatschappelijk welzijn. 

wat meebrengen
 • bewijs van al uw inkomsten van de laatste drie maanden (bijvoorbeeld huurinkomsten of een bankafschrift waarop het kindergeld wordt vermeld)
 • een fiche van uw mutualiteit
tarief

De Z|pas is gratis.