EnergieK Woonloket

wat

Het EnergieK Woonloket is een samenwerkingsverband van de ocmw’s en gemeentebesturen van Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel. 

U krijgt er gratis advies of ondersteuning bij vragen rond wonen en energie of men wijst u de weg naar de juiste dienst of instantie. U kunt bij het EnergieK Woonloket terecht voor vragen over:

 • inschrijven bij een sociale huurmaatschappij
 • sociaal wonen: huren, kopen, informatie, formulieren
 • premies: renovatie, aanpassen en verbeteren, isolatie, ...
 • energielening
 • woonkwaliteit, leegstand, verkrotting
 • energiepremies en energieleningen

 • BENOveren (renoveren op weg naar een CO2-vrij klimaat)

 • isolatienormen

 • de woningpas

 • energieprestatiecertificaat (EPC)

 • zonnekaart en zonnepanelen

 • energieprijzen vergelijken

 • groepsaankopen

meebrengen

Afhankelijk van welke vraag u wilt stellen, moet u bepaalde documenten meebrengen.

om premies aan te vragen

 • kopie van de facturen van de uitgevoerde werken, gedetailleerde omschrijving op de factuur of bijlage door de aannemer
 • foto’s van voor en na de werken
 • uw aanslagbiljet belastingen op inkomsten 2 jaar geleden (bijvoorbeeld: u doet uw aanvraag in 2020 voor een premie, dan brengt u het aanslagbiljet 2019 inkomsten 2018 mee)
 • uw bewijs van invaliditeit FOD

inschrijving voor een Sociaal Verhuur Kantoor

 • kopie van uw identiteitskaart
 • uw huurcontract
 • bewijs van inkomen laatste 6 maanden van alle inwonende, meerderjarige personen (+18 jaar); geen bankafschriften maar wel attest van de uitbetalingsinstelling (bijvoorbeeld: attest leefloon, attest materiële opvang, attest ziekte-uitkering, attest werkloosheid, loonbrieven, ...)

indien van toepassing

 • getuigschrift van school of attest Nederlands of bewijs inschrijving Nederlandse les
 • bewijs van inburgering
 • bewijs van woningnood: bewijs dakloosheid, opzegbrief huisbaas of vonnis uithuiszetting, transit- of crisiswoning, opname in psychiatrisch centrum, opvang bij vriendenn, …
 • bewijs van echtscheiding (opstart, vonnis,…)
 • bewijs van invaliditeit
 • bewijs van collectieve schulden
 • vonnis van co-ouderschap

inschrijving voor een Sociale Huur Maatschappij

 • kopie van uw identiteitskaart
 • bewijs van inkomen laatste 3 maanden van alle inwonende, meerderjarige personen (+18 jaar); geen bankafschriften maar wel attest van de uitbetalingsinstelling (bijvoorbeeld: attest leefloon, attest materiële opvang, attest ziekte-uitkering, attest werkloosheid, loonbrieven, ...)

indien van toepassing

 • getuigschrift van school of attest Nederlands of bewijs inschrijving Nederlandse les
 • bewijs van inburgering
 • bewijs van invaliditeit
 • bewijs van collectieve schulden
 • vonnis van co-ouderschap

aanvraag huursubsidie

 • attest van installatiepremie ocmw
 • uw nieuw huurcontract

indien van toepassing

 • attest van handicap FOD van u of gezinsleden
 • bewijs of attest van ontvangen kinderbijslag als u meederjarige kinderen hebt

energie: V-test

 • afrekening gas en elektriciteit
openingsuren

Het EnergieK Woonloket is beurtelings open in één van de zes betrokken gemeenten. U kunt bij elke van deze gemeenten terecht met uw vragen.

Het infopunt in Zoersel is elke vrijdag open van 8.30 tot 12.30 uur, maar u moet een afspraak maken via de dienst huisvesting (zie gegevens in contactblok).

Op volgende data is er ook een afspraak mogelijk in de avond, van 18 tot 20 uur:

 • donderdag 14 januari 2021
 • donderdag 1 april 2021
 • donderdag 10 juni 2021

Als u op een andere locatie naar het infopunt wilt, kunt u rechtstreeks een afspraak maken via IGEAN. Zij helpen u verder via mail, telefoon of een digitaal gesprek: