standplaats mobiele verkoopsinstallatie aanvragen

Vul dit formulier in als u exploitant bent van een mobiele verkoopinstallatie en een standplaats in Zoersel wil aanvragen. 

uw gegevens
Dit nummer van 11 cijfers vindt u meestal op de achterkant van uw identiteitskaart (00.00.00-000.00).
(voorbeeld: 0412345678)
(voorbeeld: 031234567)
uw mobiele verkoopinstallatie
Als u geen exact adres kunt opgeven, omschrijf dan de plaats waar uw installatie komt (bijvoorbeeld 'op de hoek van...', 'ter hoogte van...', 'over ...').
meter
bijvoorbeeld elke woensdag, elke eerste maandag van de maand ...

 

U laat ons, gemeente & ocmw Zoersel, toe om uw gegevens te verwerken conform de privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het doel van dit formulier en onze opdrachten als lokale overheid (zoals interventies in geval van nood) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.