mobiele verkoopsinstallaties

Mobiele verkoopsinstallaties zijn verplaatsbare verkoopsinstallaties die niet permanent op één plaats staan. Denk daarbij aan een kippenkraam, viskraam, wokmobiel ...

U moet, als exploitant, voor het plaatsen van een mobiele verkoopsinstallatie een gemeentelijke vergoeding betalen.

 • Als u uw verkoopsinstallatie op privé-domein plaatst bent u een 'belasting op mobiele verkoopsinstallaties' verschuldigd.
 • Als u uw verkoopsinstallatie op openbaar domein plaatst bent u een retributie verschuldigd.

Voor de openbare markt bestaat er een aparte regeling.

plaatsing op openbaar domein

 • Vraag een goedkeuring aan via het webformulier 'standplaats mobiele verkoopsinstallatie aanvragen' via de rode knop onderaan deze pagina.

 • Van zodra u uw goedkeuring gekregen heeft van het college van burgemeester en schepenen mag u op de aangevraagde plaats uw uitbating starten. De goedkeuring geldt voor de rest van het kalenderjaar.

 • Ten laatste op 15 december van het lopende jaar geeft u de datums door wanneer u effectief uw verkoopsinstallatie geplaatst heeft, plus de datums voor de resterende periode van het jaar (tot 31 december dus). Dit doet u via het formulier 'effectieve verkoopsdagen doorgeven' (rode knop onderaan deze pagina).

plaatsing op privé-domein

 • U geeft via het webformulier 'standplaats mobiele verkoopsinstallatie aanvragen' (rode knop onderaan deze pagina) aan waar u een mobiele verkoopsinstallatie plaatst. U doet dit uiterlijk 24 uur voor de plaatsing. Deze aangifte geldt voor de rest van het kalenderjaar.

 • Ten laatste op 15 december van het lopende jaar geeft u de datums door wanneer u effectief uw verkoopsinstallatie geplaatst heeft, plus de datums voor de resterende periode van het jaar (tot 31 december dus). Dit doet u via het formulier 'effectieve verkoopsdagen doorgeven' (rode knop onderaan deze pagina).

 • op privé-domein: € 1 per lopende meter, of begonnen lopende meter, met een minimum van € 5 per verkoopdag
 • op openbaar domein: € 2 per lopende meter, of begonnen lopende meter, met een minimum van € 10 per verkoopdag
  als u een gemeentelijk aftakpunt voor elektriciteit gebruikt: € 10 per aansluiting per verkoopdag
standplaats mobiele verkoopsinstallatie aanvragen
effectieve verkoopsdagen doorgeven