kampvervoer of kampvervoersubsidie aanvragen

Erkende Zoerselse jeugdverenigingen kunnen tijdens de vakantiemaanden kampvervoer aanvragen, op alle dagen behalve zondagen. Kampvervoer is het vervoer van het kampmateriaal naar de kampplaats. Het gaat hierbij niet om personenvervoer. We hebben hiervoor vier afkoppelbare containers ter beschikking (deze worden vervoerd met vrachtwagens).

  • Per dag kunnen maximum twee ritten aangevraagd worden. 
  • Je kan enkel kampvervoer aanvragen voor een bestemming in België.

Bekijk hier het subsidiereglement.

Erkende jeugdverenigingen die zelf kampvervoer regelen op zondagen of als de vier containers niet beschikbaar meer zijn, kunnen een kampvervoersubsidie aanvragen.

De toelage bedraagt € 1,80 per kilometer, maar kan nooit groter zijn dan de betaalde vervoersvergoeding zoals vermeld op de factuur of het betalingsbewijs.

Als je zelf kampvervoer hebt georganiseerd, vraag je voor 15 juni kampvervoersubsidie aan via het webformulier (via onderstaande rode knop). Voor 15 september mail je de factuur of het betalingsbewijs - met een vermelding van het aantal afgelegde kilometers en de totale kostprijs van het eigen georganiseerde transport - naar de jeugddienst. Je mag de bewijzen ook altijd persoonlijk afleveren. 

kampvervoer of kampvervoersubsidie aanvragen