toelage voor de organisatie van jeugdsportstages

Elke erkende Zoerselse sportvereniging die een meerdaagse trainingsstage of toernooi met overnachting in binnen- of buitenland organiseert, kan een toelage aanvragen. Ook deelname aan een externe jeugdsportstage valt hieronder.

Lees hier het subsidiereglement. Het gedeelte van de toelage voor jeugdsportstage vind je op de laatste pagina.

De toelage bedraagt maximum € 25 per deelnemend jeugdlid per jaar. De maximum toelage per vereniging per jaar is € 1.000. Jouw vereniging kan enkel een toelage aanvragen als het saldo van de stage negatief is (als de uitgaven groter zijn dan de inkomsten). Het college van burgemeester en schepenen kan een voorschot toekennen.

  • De organiserende vereniging is een erkende Zoerselse sportvereniging.
  • De stage moet een meerdaagse trainingsstage zijn of een toernooi met overnachting.
  • De jeugdsportstage wordt georganiseerd door de eigen vereniging of een externe aanbieder van sportstages voor jongeren. Samenwerking tussen verschillende verenigingen is toegestaan.
  • De jeugdsportstage wordt georganiseerd en begeleid door één of meerdere sportgekwalificeerde begeleiders.
  • De deelnemers zijn op 1 december jonger dan 19 jaar.

Dien de aanvraag voor de toelage voorafgaand aan de jeugdsportstage in. Doe dit via onderstaand webformulier (rode knop).

Mail vóór 15 november van dat jaar de eindafrekening naar sport@zoersel.be. Voeg volgende bewijsstukken toe:

  • deelnemerslijst met geboortedata
  • begeleiderslijst met geboortedata en diploma’s
  • een gedetailleerde opgave van de kosten en deelnameprijzen
toelage aanvragen voor de organisatie van jeugdsportstages