standplaats openbare markt Zoersel

De openbare markt vindt plaats op elke eerste dinsdag van de maand, in de Kerkstraat en de Voorne van 8 tot 12.30 uur. Als handelaar kunt u hiervoor een standplaats aanvragen.

Momenteel zijn er volgende vrije plaatsen (per abonnement) op onze markt:

 • hobbymateriaal
 • confectiekleding
 • huishoudlinnen
 • planten, bloemen en heesters

U vraagt een standplaats aan door ofwel:

 • het webformulier in te vullen (via onderstaande rode knop).
 • een mail te sturen naar gemeente@zoersel.be.  
 • een aangetekende brief te sturen, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Handelslei 167, 2980 Zoersel.

Om een geldige aanvraag te doen, moet u volgende gegevens bij uw kandidatuur voegen (zit verwerkt in het webformulier):

 • uw naam, adres, telefoonnummer en ondernemingsnummer;
 • een kopie/scan van de 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten' als werkgever (leurkaart). Dit is een toestemming die een handelaar krijgt om zijn producten op openbare markten te verkopen;
 • het gewenst aantal meters op de markt;
 • een beschrijving van het product dat u verkoopt; 
 • een kopie/scan van de burgelijke aansprakelijkheidsverzekering en brandverzekering;
 • een kopie/scan van het attest Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (bij verkoop van voeding).

Als er geen plaats meer is, komt u op een wachtlijst.

kandidaat stellen