verspreiden niet-geadresseerde drukwerken

Niet-geadresseerde drukwerken zijn bijvoorbeeld flyers, folders, brochures, kranten, catalogi, ... die niet op naam van een ontvanger verspreid worden. De verspreiding kan via brievenbussen of op de openbare weg gebeuren.

Als u de opdrachtgever bent voor de verspreiding van zulke drukwerken of gelijkgestelde producten op het grondgebied van Zoersel, moet u hiervoor een belasting betalen. Gelijkgestelde producten zijn bijvoorbeeld alle soorten stalen en reclamedragers. 

De belasting is verschuldigd voor alle drukwerken met een gewicht groter dan 20 gram of met een plastic verpakking.

Volgende drukwerken zijn vrijgesteld van de belasting:

  • van politieke partijen, en haar kandidaten, die een lijst indienden voor de Europese, federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen.
  • in verband met een volksraadpleging.
  • van publiekrechtelijke personen en erkende vormings- en onderwijsinstellingen.
  • van socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen.
  • drukwerken met een gewicht kleiner dan 20 gram zonder plastic verpakking.

U moet aangifte doen binnen de veertien dagen na de verspreiding van het drukwerk (of gelijkgestelde producten).

Voor periodieke verspreidingen moet u na de eerste verspreiding een aangifte doen. Daarna kunt u aan het einde van het jaar een regularisatie indienen voor de daaropvolgende verspreidingen. Dit doet u – tussen 1 en 15 december van het dienstjaar – met de gegevens van de effectieve verspreidingen.

Als u geen aangifte doet en we merken dit op, dan wordt uw belasting berekend op volgende aantallen:

Sint-Antonius 2.200 exemplaren
Halle 3.450 exemplaren
Zoersel 3.900 exemplaren
  • de minimumaanslag is 25 euro per verspreiding

  • prijs per verspreid exemplaar:

gewicht zonder plastic verpakking mét plastic verpakking
< 20 gr vrijgesteld van belastingen € 0.025
tussen 20 - 50 gr € 0.01 € 0.025
> = 50 gr € 0.025 € 0.025
verspreiding aangeven