wekelijkse rustdag

Elke handelszaak moet verplicht een wekelijkse rustdag houden*. Dit is een ononderbroken tijd van 24 uren, waarin het verboden is om consumenten toegang tot de zaak te verlenen en rechtstreeks aan te verkopen. Je mag ook geen thuisleveringen doen op die dag. Een rustdag start om vijf uur 's morgens of één uur 's middags en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag.

De wekelijkse rustdag mag je vrij kiezen. Als je kiest voor zondag, hoef je geen verdere formaliteiten in te vullen en geen bord aan te hangen (zie hoofdstuk procedure).

Je houdt je gekozen wekelijkse rustdag minstens zes maanden aan voordat je deze wijzigt.

*De rustdag is verplicht voor winkeliers die vallen onder de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Je kan ten vroegste na zes maanden van wekelijkse rustdag veranderen.

Er zijn specifieke sectoren die niet onder deze reglementering vallen, zoals nachtwinkels of winkels voor telecommunicatie. Deze uitzonderingen vind je op de website van de federale overheid onder hoofdstuk IV 'Afwijkingen'.

De wekelijkse rustdag mag je vrij kiezen. Als je kiest voor zondag, hoef je geen verdere formaliteiten in te vullen en geen bord aan te hangen. 

Wil je een andere dag dan zondag als rustdag, dan moet je dit meedelen aan het college van burgemeester en schepenen door contact op te nemen met onze dienst ondernemen (zie gegevens in contactblok rechts). Je bent ook verplicht om deze rustdag duidelijk te vermelden op een bord dat van buitenuit leesbaar is, met het zegel van de gemeente.

afwijkende rustdagen

Onder bepaalde omstandigheden kan het college van burgemeester en schepenen een afwijking verlenen. Voorbeelden zijn een jaarmarkt, braderij of solden. Wil je een afwijking van de wekelijkse rustdag, richt dan jouw aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen. Deze afwijkingen mogen niet meer dan vijftien rustdagen per jaar bedragen. 

Tijdens een officiële feestdag mag je ook afwijken van je wekelijkse rustdag.