wijk-werken

Wijk-werken houdt in dat u als werkzoekende of leefloongerechtigde enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, ocmw, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Deze werkervaring kan dan een geleidelijke opstap zijn richting werken op de normale arbeidsmarkt.

Hiervoor gingen we de samenwerking aan met de gemeenten Zandhoven, Wijnegem, Schilde, Ranst en Schelle en met het ocmw-kenniscentrum KINA.

Als wijk-werker mag u maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen, en dit gedurende maximum 12 maanden.

(Werkt u nog als PWA'er, dan geldt deze beperking van 12 maanden niet.)

Om te mogen wijk-werken, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
 • U bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of leefloongerechtigd.
 • U voelt zich niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
 • U wilt uw vaardigheden bijschaven.
 • U kunt zelfstandig werken.

Om een wijk-werker in te schakelen, komt u in aanmerking als:

 • privépersoon;
 • gemeente;
 • ocmw;
 • onderwijsinstelling;
 • land- en tuinbouwbedrijf;
 • vzw of niet-commerciële vereniging.

werken als wijk-werker

Als u ingeschreven staat als werkzoekende bij VDAB, neemt u contact op met uw VDAB-kantoor. Uw VDAB-bemiddelaar bekijkt dan of dit momenteel de beste stap is voor uw traject. De bemiddelaar brengt dan de wijk-werker in onze gemeente op de hoogte.

Als u leefloongerechtigde ben, neemt u contact op met het ocmw (via de gegevens in het contactblok). Uw ocmw-bemiddelaar bekijkt dan of dit momenteel de beste stap is voor u. De bemiddelaar brengt dan de bemiddelaar wijk-werker in onze gemeente op de hoogte.

beroep doen op een wijk-werker

Wilt u beroep doen op de helpende handen van een wijk-werker? Dan meldt u zich hier online aan en geeft u het klusje in. De wijk-werkoganisator neemt contact met u op om een gebruikersovereenkomst te maken, waarna u inschrijvingsrecht betaalt en wijk-werkcheques kunt bestellen. Neem contact op met onze wijk-werkorganisator voor meer informatie (gegevens in het hoofdstuk 'contact'). 

U krijgt als wijk-werker € 4,10 per uur. Elk begonnen uur geeft recht op een wijk-werkcheque. Bij een verplaatsing van meer dan tien kilometer, krijgt u een verplaatsingsvergoeding. U hoeft op dit inkomen geen belastingen te betalen.

De prijs van een wijk-werkcheque om een wijk-werker bij u te laten werken bedraagt € 7,45. Enkel voor privépersonen zijn wijk-werkcheques fiscaal aftrekbaar.

 • Melissa Stuyck
  bemiddelaar wijk-werken Zoersel en Zandhoven
  0477 86 08 98
  melissa.stuyck@vdab.be
  www.vdab.be 

 • openingsuren: op afspraak, niet bereikbaar op donderdag en vrijdag.