opritten over grachten

Als je een oprit wilt aanleggen over een gracht of waterloop, moet je eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Voor het verschil tussen een baangracht en een waterloop, kijk je hier.

De meeste opritten in onze gemeente worden aangelegd over een baangracht. Deze grachten horen bij de openbare weg en worden onderhouden door de rioolbeheerder (Pidpa). Zie hieronder de verschillende aanvragen voor opritten over een baangracht.

Als je een oprit wilt aanleggen over een waterloop, of als je er werken aan uitvoert, moet je rekening houden met bijkomende bepalingen opgelegd door het provinciebestuur. Alle nodige informatie en voorwaarden kan je terugvinden op de website van Provincie Antwerpen dienst Integraal Waterbeleid via deze link

Als je een nieuwe woning gaat bouwen, moet er soms een stuk van de gracht worden dichtgelegd om een oprit aan te kunnen leggen. Als er nog geen riolering ligt, moet er een buis onder de oprit komen.

Let op: Je mag nooit op eigen initiatief een inbuizing leggen! Je vraagt hiervoor altijd eerst een omgevingsvergunning aan. Als deze is goedgekeurd, vraag je via ons webformulier (rode knop onderaan deze pagina) de start van de werken aan, waarna onze dienst onderhoud de buis zal plaatsen.

afmetingen

De inbuizing is maximaal zes meter (de effectieve verharding is vijf meter). Je kan een afwijking aanvragen voor een ruimere oprit, maar deze moet grondig gemotiveerd worden. We kunnen dit enkel uitzonderlijk toestaan. Open baangrachten zijn belangrijk voor een maximale lokale infiltratie van regenwaterwater.

kosten

De kosten voor het plaatsen van een inbuizing zijn vastgesteld in een afzonderlijk retributiereglement. Na de plaatsing van de buis, is het verder opvullen en plaatsen van een verharding voor uzelf. 

Lees hier het retributiereglement voor het overwelven van baangrachten zonder riolering.

Doe de aanvraag via ons webformulier (via onderstaande rode knop). Op basis van deze gegevens maken wij een factuur op. Zodra deze is betaald, geven wij een werkopdracht aan de dienst onderhoud om de werken uit te voeren.

afwerking

Na de plaatsing van de buis is het verder opvullen van de oprit en het aanbrengen van een verharding jouw eigen verantwoordelijkheid.

Voor verkavelingen waar momenteel nog geen oprit ligt, betaalt de verkavelaar standaard een buis tot zes meter.

Afwijkingen hierop worden berekend aan de hand van het reglement voor het plaatsen van overwelvingen van baangrachten op eigen initiatief. Als er gescheiden riolering ligt, is er een uitbreiding aan de kostprijs. Wij stellen een aannemer aan die de oprit komt leggen.

Woon je in een straat waar al riolering ligt, dan werd jouw woning al voorzien van een inbuizing in een baangracht. Een wijziging van deze oprit moet je aanvragen via een omgevingsvergunning, maar deze moet grondig gemotiveerd worden. We kunnen dit enkel uitzonderlijk toestaan. Open baangrachten zijn belangrijk voor een maximale lokale infiltratie van regenwaterwater. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van jouw vraag en situatie.

Na het bekomen van een omgevingsvergunning, doe je de aanvraag tot wijziging via ons webformulier (via onderstaande rode knop). Op basis van deze gegevens, kunnen we jou correct informeren over de werkwijze voor jouw perceel en de kosten.

Bij wegen- en rioleringswerken worden alle bestaande opritten die over baangrachten liggen, verwijderd. Je krijgt na de werken een standaardoprit van zes meter inbuizing (effectieve verharding is vijf meter). Een afwijking hierop kan toegestaan worden, met een maximale lengte van tien meter inbuizing. Lees hier het reglement voor het overwelven van baangrachten bij werken. De kosten van een aangevraagde afwijking zijn vastgesteld in een afzonderlijk retributiereglement.

Voor de start van grote wegen- en rioleringswerken houden we een bewonersvergadering. Je krijgt hier meer info over het retributiereglement en de kosten van de afwijking. Bij de start van de werken krijg je nogmaals een stand van zaken in een bewonersbrief. Bij deze brief voegen wij een formulier toe waarin je expliciet kunt aangeven welke oprit je wenst.

aanvraag aanleg of wijzigen van oprit