opritten over grachten

Als u een oprit wilt aanleggen over een gracht of waterloop, moet u dit aanvragen. Voor een gracht is dit een andere aanvraag dan voor een waterloop. Voor het verschil tussen beide, kijkt u hier.

De meeste opritten in onze gemeente worden aangelegd over een baangracht. Deze grachten horen bij de openbare weg en worden onderhouden door de rioolbeheerder (Pidpa). Een aantal van deze grachten zijn echter nog eigendom van de gemeente. Zie hieronder de verschillende aanvragen voor opritten over een baangracht.

oprit over een waterloop

Als u een oprit wilt aanleggen over een waterloop, of als u er werken aan uitvoert, moet u steeds een aanvraag indienen bij het provinciebestuur, dienst Integraal Waterbeleid via deze link. U vindt op hun website ook de voorwaarden voor het overwelven van een waterloop.

Als u een nieuwe woning gaat bouwen, moet er soms een stuk van de gracht worden dichtgelegd om een oprit aan te kunnen leggen. Als er nog geen riolering ligt, moet er onder uw oprit een buis in de baangracht worden geplaatst. De inbuizing is maximaal zes meter (de effectieve verharding is vijf meter). Een afwijking hierop kan toegestaan worden, met een maximale lengte van tien meter. De kosten hiervoor zijn vastgesteld in een afzonderlijk retributiereglement. Let wel: u mag niet op eigen initiatief een inbuizing leggen. Het verder opvullen en plaatsen van een verharding is wel uw eigen verantwoordelijkheid. 

Lees hier het retributiereglement voor het overwelven van baangrachten zonder riolering.

Doe de aanvraag via ons webformulier (via onderstaande rode knop). Op basis van deze gegevens maken wij een factuur op. Zodra deze is betaald, geven wij een werkopdracht aan de dienst onderhoud om de werken uit te voeren.

Voor verkavelingen waar momenteel nog geen oprit ligt, betaalt de verkavelaar standaard een buis die we leggen van zes meter. Afwijkingen hierop worden berekend aan de hand van het reglement voor het plaatsen van overwelvingen van baangrachten op eigen initiatief. Als er gescheiden riolering ligt, is er een uitbreiding aan de kostprijs. Wij stellen een aannemer aan die de oprit komt leggen. U mag zelf aangeven waar u uw oprit wilt hebben. Dit mag u via mail aan ons doorgeven (zie gegevens in contactblok).

Woont u in een straat waar al riolering ligt, dan werd uw huis reeds voorzien van een standaard oprit (zes meter inbuizing, effectieve verharding is vijf meter) in een baangracht. Een wijziging van deze oprit (verplaatsen of verlengen tot maximaal tien meter buis) kunnen we toestaan. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw vraag en situatie.

Doe de aanvraag via ons webformulier (via onderstaande rode knop). Op basis van deze gegevens maakt Pidpa (rioolbeheerder van onze gemeente) een factuur op. Zodra deze is betaald, geeft zij een werkopdracht aan een aannemer om de werken uit te voeren.

Bij wegen- en rioleringswerken worden alle bestaande opritten die over baangrachten liggen, verwijderd. U krijgt na de werken een standaardoprit van zes meter inbuizing (effectieve verharding is vijf meter). Een afwijking hierop kan toegestaan worden, met een maximale lengte van tien meter inbuizing. Lees hier het reglement voor het overwelven van baangrachten bij werken. De kosten van een aangevraagde afwijking zijn vastgesteld in een afzonderlijk retributiereglement.

Voor de start van grote wegen- en rioleringswerken houden we een bewonersvergadering. U krijgt hier meer info over het retributiereglement en de kosten van de afwijking. Bij de start van de werken krijgt u nogmaals een stand van zaken in een bewonersbrief. Bij deze brief voegen wij een formulier toe waarin u expliciet kunt aangeven welke oprit u wenst.

aanvraag aanleg of wijzigen van oprit