vastgoedinformatie (stedenbouwkundig uittreksel)

Als je een woning verkoopt, moet je van deze woning stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dit is informatie over:

  • (bouw)vergunningen;
  • eventuele bouwovertredingen;
  • voorkooprecht van andere partijen;
  • verkavelingsinformatie zoals voorschriften, weekendzone, bijzonder plan van aanleg (PA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP);
  • eventuele erfgoedinformatie;
  • mogelijke bodemverontreiniging.

Deze informatie wordt gebundeld in een dossier vastgoedinformatie (stedenbouwkundig uittreksel).

Meestal vraagt de notaris of vastgoedmakelaar dit document voor je aan.

Het uittreksel mag op het moment van verkoop niet ouder zijn dan één jaar. 

aanvraag als notaris

Je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in jouw eNotariaat.

aanvraag als vastgoedmakelaar

Je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.

aanvraag als burger

Meestal vraagt jouw notaris of vastgoedmakelaar dit document aan. Wil je dit zelf doen, dan gebruik je het webportaal Vastgoedinformatieplatform (VIP).

  • Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt € 100 per kadastraal perceel.
  • Daarnaast wordt er ook een platformretributie van € 36,50 aangerekend per kadastraal perceel.

Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden het Vastgoedinformatieplatform.