Minder Mobielen Centrale (MMC)

Bent u minder goed te been, slechtziend of tijdelijk niet rijgeschikt en kunt u daardoor niet of moeilijk gebruik maken van het openbaar vervoer? Hebt u een laag inkomen, geen auto en kunt u zich geen taxi veroorloven? Dan kunt u een beroep doen op de vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale (MMC). Zij halen u met hun eigen wagen thuis op en brengen u naar uw bestemming - ver of dichtbij. Dit kan alle dagen van de week op aanvaardbare uren. 

U kunt beroep doen op MMC, als u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • U hebt geen eigen vervoer en kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer door ziekte, ouderdom of een (tijdelijke) beperking. 
  • Uw inkomen is niet hoger dan tweemaal het leefloon

Om een rit te kunnen reserveren, moet u lid zijn van de Minder Mobielen Centrale. Bent u nog geen lid, neem dan eerst contact op met onze dienst thuiszorg via 03 2980 0 00.

Een rit reserveren doet u minstens drie werkdagen op voorhand:

  • online via onderstaande rode knop
  • telefonisch via 03 289 90 01, elke werkdag tussen 9 en 11 uur
  • U betaalt jaarlijks € 12 lidgeld (als u alleenstaand bent). Vanaf een tweede gezinslid bedraagt het totale lidgeld € 18. 
  • Daarnaast betaalt u per rit (ongeacht het aantal inzittenden) € 0,37 per kilometer contant aan de chauffeur, direct na de rit. 

Zin om als chauffeur aan de slag gaan bij de MMC? Dat is goed nieuws, want we zijn op zoek naar nieuwe chauffeurs.

Neem contact op met onze dienst thuiszorg via thuiszorg@zoersel.be of 03 2980 0 00.

Eerst graag wat meer informatie? U vindt al veel antwoorden in onze 'veel gestelde vragen'-lijst

aanvraag rit