inname openbaar domein - signalisatievergunning

Als je, als particulier of als bedrijf, een deel van de openbare weg of publieke ruimte wilt innemen heb je daar een toelating voor nodig.

Enkele voorbeelden van een inname openbaar domein:

 • het plaatsen van een container, stelling, bouwmateriaal, …. op openbaar domein
 • het tijdelijk bezetten van de rijbaan door een vrachtwagen, kraan, werkzone, …,
 • het afsluiten van (een deel  van) de rijbaan voor werken,
 • het innemen van stoepen, fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en/of -lift, het leveren van materialen, ….

De vergunning wordt aangevraagd door diegene die de hinder veroorzaakt. Vaak is dit een hoofdaannemer of een gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer. In het geval dat er geen hoofdaannemer is aangesteld, is de bouwheer verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning.

Voor de inname van bestaande parkeerplaatsen, volstaat het om een parkeerverbod aan te vragen.

Als je een deel van het openbaar domein gaat innemen, voor bijvoorbeeld werken, moet je het nodige signalisatiemateriaal plaatsen. De juiste signalisatie waarschuwt de weggebruiker voor eventuele gevaren en verkeersbelemmeringen door de werken en beveiligt de werknemers in een werkzone.

signalisatieplan

Je moet dus, naast de aanvraag voor inname openbaar domein, ook een signalisatievergunning aanvragen. Dit doe je door een schets of signalisatieplan toe te voegen bij jouw aanvraag voor inname openbaar domein. Op het plan geef je aan welke verkeersborden en/of -maatregelen je wilt nemen om de verkeersveiligheid te garanderen. 

Als de rijweg moet worden afgesloten of als de doorgang te smal wordt voor voertuigen (minder dan 3 meter doorgang), moet er ook een omleidingsroute worden opgenomen in het signalisatieplan.

bewoners verwittigen

Alle omwonenden, handelaars en garagehouders die hinder kunnen ondervinden van de inname openbaar domein moeten minimum 72 uur vooraf schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Vermeld: 

 • de aard van de hinder;
 • de duur van de hinder;
 • contactgegevens wie ze kunnen bereiken bij vragen of problemen.

Aanvragen moeten minstens 10 werkdagen op voorhand worden ingediend.

Behalve voor:

 • aanvragen die enkel een parkeerverbod op bestaande parkeerplaatsen betreft;
 • het plaatsen van een container zonder dat hiervoor bijkomende signalisatie vereist is.

In deze gevallen volstaat het om minstens 4 werkdagen op voorhand aan te vragen.

OPGELET: als jouw inname plaatsvindt op of langs een gewestweg (N12, N14 of N179), moet je ook een toelating aanvragen bij Afdeling Wegen en Verkeer (AWV).

Het aanvragen en verwerken van jouw aanvraag ‘inname van het openbaar domein’ gebeurt via het platform Eaglebe (via onderstaande rode knop).

Hiervoor maak je eenmalige een (gratis) account aan. Op deze manier moet je maar één keer jouw gegevens ingeven en kan je jouw aanvragen op de voet opvolgen. Je ontvangt een bevestigingsmail als jouw aanvraag werd geregistreerd. De goedgekeurde vergunning wordt je eveneens via e-mail toegestuurd.

Wil je een aanvraag doen zonder een account aan te maken? Klik dan hier.

Om de hinder tot een minimum te beperken, wordt een retributie geheven op innames.

De retributie wordt als volgt berekend, met een minimumbelasting van € 60:

 • voor een stelling, kraan of werfzone op openbaar domein: € 1 per vierkante meter per dag, vanaf de twaalfde dag.
 • voor alle overige innames: € 11 per dag, vanaf de twaalfde dag.
inname openbaar domein en/of signalisatievergunning aanvragen