digitale schoolroutekaart (Route2School)

Onze gemeente beschikt vanaf 1 september 2019 over een digitale schoolroutekaart. Deze kaart toont de meest aanbevolen route om, te voet of met de fiets, naar school te gaan. Deze routes zijn niet altijd de kortste, maar wel de meest veilige. Ze gaan namelijk zoveel mogelijk via fiets- en voetpaden, beveiligde kruispunten, alternatieve wegen, trage wegen …

De digitale schoolroutekaart is het resultaat van onze samenwerking met Route2School. Zij bevroegen leerlingen, (groot)ouders en leerkrachten om de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente te inventariseren.

 • Hoe komen zij naar school?
 • Welke route nemen ze?
 • Hoe ervaren ze hun route?
 • Welke knelpunten komen ze onderweg tegen?
 • Welke oplossing stellen ze voor?

Op basis van die resultaten werd de schoolroutekaart opgesteld én opgedeeld in meldingen en schoolroutes (daarover verder meer). Hier kunt u de kaart alvast raadplegen.

De mobiliteitsknelpunten die door leerlingen, (groot)ouders en leerkrachten werden ervaren, staan op de kaart als melding weergegeven. Er zijn drie soorten meldingen:

 • een knelpunt waarbij er (nog) geen aanpassingen gedaan zijn (rood icoontje);
 • een knelpunt waarbij reeds gedeeltelijk actie werd ondernomen (oranje icoontje);
 • een knelpunt dat is opgelost (groen icoontje). 

Bij elke melding komt u, aan de hand van een foto en een omschrijving, meer te weten over de locatie en over het gesignaleerde probleem. 

Aan de hand van deze kaart zal het bestuur de knelpunten stelselmatig trachten weg te werken of te verbeteren. 

Een schoolroute kan bestaan uit drie verschillende kleuren, afhankelijk van hoe het verkeer hier wordt ervaren:

 • rood: mijd deze onveilige route;
 • oranje: wees extra aandachtig op deze route;
 • groen: dit is een veilige route. 

Op die manier kunt u voor uw kind de veiligste schoolroute uitstippelen. Via de legende (terug te vinden via het icoontje in de linkerbenedenhoek) bepaalt u zelf welke meldingen en routes u wil zien op de kaart.