asbesthoudend afval

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden.

Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

zelf verwijderen?

Verschillende factoren bepalen of u asbest zelf mag verwijderen of niet: het type asbesttoepassing, de toestand van het asbest en de plaats waar het asbest zich bevindt (binnen of buiten). 

Er zijn twee soorten asbestmateriaal: 

 • hechtgebonden asbest, waarbij de vezels stevig vastzitten, zoals bijvoorbeeld asbestcementplaten en -buizen, asbesthoudende bloembakken, dakleien, schoorsteenpijpen. 
  • In slechte staat, verweerd of moeilijk te verwijderen?
   Dan schakelt u best een erkend aannemer of asbestverwijderaar in.
  • In goede staat?
   U kunt dit zelf verwijderen als u de opgelegde voorzorgsmaatregelen toepast. Kom hierover meer te weten op de website van OVAM.
 • niet-hechtgebonden asbest, waarbij de vezels los zitten, zoals bij dichtingskoorden en textiel, muurpleister, kalkisolatie CV-leidingen, kartondichtingen.
  • Laat dit altijd door een erkende asbestverwijderaar verwijderen.

IGEAN organiseert in samenwerking met OVAM een ophaling aan huis. U kunt asbest ook laten ophalen door een geregistreerde inzamelaar of afleveren bij het recyclagepark. 

Concreet levert IGEAN plaatzakken, big bags of een container, steeds met twee sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). U vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt IGEAN de zakken of container ophalen. 

Meer informatie en specifieke voorwaarden vindt u op www.igean.be/asbest of via het nummer 03 350 08 14.