nieuwe woningen Watermolen

beschrijving: Tegen 2025 moeten we een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren in Zoersel. Dat staat zo omschreven in het 'bindend sociaal objectief' van de Vlaamse regering. IGEAN kocht enkele jaren geleden in onze opdracht verschillende percelen in het gebied tussen de Watermolen, Sniederspad en Pannenhuisstraat, waaronder de terreinen van het voormalige transportbedrijf Van Aerde. Zo kunnen wij als gemeente optreden als regisseur in deze opdracht. We nemen de touwtjes in handen om dit projectgebied duurzaam en kwalitatief te ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen, werd met aangrenzende eigenaars een samenwerkingsovereenkomst opgericht om een ontwerpbureau te zoeken. De studieopdracht werd recent gegund aan Studiebureau D+A Consult. Samen met het bestuur en de betrokken partijen werken zij de vooropgestelde ontwikkeling nu verder uit.

niet onbelangrijk: Het studiebureau (D+A Consult) kreeg duidelijke richtlijnen mee om van de site een duurzaam project te maken. Zo wordt er, ondanks het zware bouwprogramma, voldoende aandacht besteed aan de nodige groenelementen, een minimum aan verharding en duurzame technologieën zoals zonne-energie. Alle groenelementen die nu al aanwezig zijn op de site worden, waar mogelijk, behouden. Bijkomende aanplantingen gebeuren met streekeigen planten.

locatie: Watermolen

timing: We hopen op korte termijn een visie voor het ruimere gebied te presenteren.