energiezorgplan gemeentelijke gebouwen | Fluvius

beschrijving: Om het energieverbruik van onze gemeentelijke gebouwen te verminderen, maken we onder leiding van Fluvius een energiezorgplan op. Het energieverbruik wordt onder de loep genomen en vervolgens wordt bekeken welke gebouwen het slechtst scoren. Voor tien gemeentelijke gebouwen (opgesomd onder ‘locatie’ bekijken we welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn om de energiefactuur te doen dalen.

locatie:

  • bibliotheek, jeugdhuis de Non, oude turnzaal (Halle)
  • cultuurhuis de Bijl, Lindepaviljoen, jeugdhuis Zoezel, bezoekerscentrum Zoerselbos (Zoersel)
  • pastorij, schoolmeesterswoning, serviceflats De Loteling (Sint-Antonius)

timing: Het energiezorgplan is in opmaak en zal spoedig klaar zijn. Hierna worden de plannen concreet gemaakt om ze daarna ook daadwerkelijk uit te voeren.