adreswijziging

Als u verhuist (ook binnen Zoersel), moet u uw nieuwe adres binnen acht werkdagen doorgeven aan de dienst bevolking of burgerzaken van uw nieuwe woonplaats.

  • Verhuist u als Zoerselaar naar een plaats buiten Zoersel, dan moet u de adreswijziging bij uw nieuwe gemeente (of stad) aanvragen en wordt u automatisch bij ons uitgeschreven. 
  • Verhuist u naar Zoersel of binnen Zoersel, dan vraagt u de adreswijziging bij onze dienst bevolking aan.

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven:

  • kom langs bij de dienst bevolking
  • meld uw adreswijziging via het webformulier (rode knop onderaan deze pagina)

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

minderjarige

Als een niet-ontvoogde minderjarige de woning van zijn ouders voor het eerst verlaat om elders te gaan wonen, moet hij bij het doorgeven van de adreswijziging vergezeld zijn door iemand die het ouderlijk gezag uitoefent.

controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte komt een wijkagent bij u langs om na te gaan of u werkelijk op het aangegeven adres woont. Is dat zo, dan wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en kunt u uw identiteitskaart laten aanpassen bij de dienst bevolking. Vergeet dan zeker de pincode van uw identiteitskaart niet.

Is dat gebeurd, dan kunt u alle andere instanties van uw adreswijziging op de hoogte brengen. Op de website van Vlaanderen.be vindt u een overzicht van instanties aan wie u uw nieuwe adres moet melden. 

Uw elektronische identiteitskaart met pincode.

Domicilie voor minderjarigen

Vermeld bij de verhuis van minderjarigen zeker of er een rechterlijke beslissing, notariële akte of onderlinge overeenkomst tussen beide ouders is met betrekking tot het domicilieadres van de minderjarige(n), bv. gelijkmatig verdeelde huisvesting, verblijfsco-ouderschap, plaatsing bij één van de ouders, … . Bij de melding van de verhuis moeten bijkomende documenten worden meegebracht (indien van toepassing):

  • het wederzijds akkoord van de ouders
  • de gerechtelijke beslissing
  • de notariële akte.

Het doorgeven van een adreswijziging is gratis.

adreswijziging doorgeven