raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt, als hoogste ocmw-orgaan, het beleid van welzijn in onze gemeente.

De zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar, met uitzondering van de besloten zitting waar er over persoonlijke dossiers, benoemingen en dergelijke gesproken wordt. 

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert aansluitend op de gemeenteraad. De vergaderingen vinden doorgaans elke derde dinsdag van de maand plaats om 20 uur, in de raadzaal van het administratief centrum (Handelslei 167). Bekijk de data hier.

Lees hier het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

jouw vraag op de raad voor maatschappelijk welzijn

Voor de openbare zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn is telkens een moment voorzien waarop je vragen kunt stellen. Tijdens de fysieke zittingen kan je mondeling vragen stellen een half uur voor de aanvang van de agenda, dus om 19.30 uur.

Als er uitzonderlijk online vergaderd wordt, in plaats van fysiek, dan kunnen de vragen schriftelijk ingediend worden.

De vragen moeten een algemeen thema behandelen en een collectief belang hebben. Is er onvoldoende tijd voor de zitting, dan zal het college deze schriftelijk beantwoorden en toevoegen aan het zittingsverslag. Bij dringende vragen kan je natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde dienst, burgemeester of schepen.

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn bestaan uit dezelfde personen met dezelfde voorzitter.

agenda

notulen

zittings- en audio verslag

besluitenlijst

Je kan informatie over besluiten altijd opvragen door een aanvraag te doen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe je dit doet, lees je in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.