raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt, als hoogste ocmw-orgaan, het beleid van welzijn in onze gemeente.

De zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar, met uitzondering van de besloten zitting waar er over persoonlijke dossiers, benoemingen en dergelijke gesproken wordt. 

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert aansluitend op de gemeenteraad. De vergaderingen vinden doorgaans elke derde dinsdag van de maand plaats om 20 uur, in de raadzaal van het administratief centrum, Handelslei 167. Bekijk de data hier.

Lees hier het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

uw vraag op de gemeenteraad

Voor de openbare zitting van de gemeenteraad is telkens een moment voorzien waarop u vragen kunt stellen. Tijdens de fysieke zittingen kunt u mondeling vragen stellen een half uur voor de aanvang van de agenda, dus om 19.30 uur.

Als er uitzonderlijk online vergaderd wordt, in plaats van fysiek, dan kunnen de vragen schriftelijk ingediend worden.

De vragen moeten een algemeen thema behandelen en een collectief belang hebben. Is er onvoldoende tijd voor de zitting, dan zal het college deze schriftelijk beantwoorden en toevoegen aan het zittingsverslag. Bij dringende vragen kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde dienst, burgemeester of schepen.

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn bestaan uit dezelfde personen met dezelfde voorzitter.

agenda

notulen

zittingsverslag

besluitenlijst

U kunt informatie over besluiten altijd opvragen door een aanvraag te doen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe u dit doet, leest u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.