schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen, kortweg het schepencollege, bestaat uit de burgemeester en zes schepenen. Het college wordt verkozen door en uit de verkozen gemeenteraadsleden. 

Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van de gemeente en staat in voor het dagelijks bestuur. Denk hierbij aan het beheer van de financiën en goederen, de vaststelling van rooilijnen, afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen, het aanstellen van personeel ... Iedere schepen specialiseert zich in een welbepaald beleidsthema (milieu, huisvesting, financiën, cultuur ...), maar alle beslissingen worden wel gezamenlijk genomen. 

Het college vergadert doorgaans elke maandagnamiddag in ons administratief centrum. U kunt de beslissingen van de vergadering altijd komen inkijken. Maak hiervoor wel vooraf een afspraak via T 03 2980 0 00. 

besluitenlijst

U kunt informatie over besluiten altijd opvragen via secretariaat@zoersel.be. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe u dit doet, leest u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.

samenstelling

Het schepencollege is samengesteld uit:

  • vijf leden van N-VA
  • één lid van Groen
  • één lid van Open VLD