vast bureau

wat

Het vast bureau is het uitvoerende orgaan van de ocmw-raad en staat in voor: 

  • de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de ocmw-raad;
  • het dagelijks bestuur van het ocmw;
  • de personeelsaangelegenheden;
  • de interne werking;
  • de bestellingen (o.a. overheidsopdrachten);
  • het beheer van de ocmw-eigendommen.

Het vast bureau vindt wekelijks aansluitend op het college plaats. De agenda’s worden apart, maar wel na elkaar behandeld.

samenstellling

De raad is samengesteld uit dezelfde leden als het schepencollege.

besluitenlijst

U kunt informatie over besluiten altijd opvragen door een aanvraag te doen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe u dit doet, leest u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.