eenmalige projectsubsidie

Indien u (of uw organisatie) een eenmalig project organiseert, kan de wereldraad u hiervoor een subsidie toekennen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet uw project voldoen aan een aantal voorwaarden.

Uw activiteit:

  • richt zich in eerste instantie naar Zoerselaars.
  • heeft een informerend, sensibiliserend of educatief karakter.
  • heeft betrekking op thema’s zoals internationale samenwerking, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede, mensenrechten, discriminatie …

  • bereikt mensen die niet via andere kanalen met deze thema’s in aanraking komen.

  • U dient de aanvraag minstens zes weken voor de activiteit in via het webformulier (via onderstaande rode knop).
  • De wereldraad beoordeelt uw aanvraag en geeft een principiële goedkeuring of afkeuring. Bij een goedkeuring is de wereldraad niet verplicht de totaliteit van de gemaakte of gevraagde onkosten te vergoeden.
  • De uitbetaling van de subsidie gebeurt nadat we van u een schriftelijk evaluatieverslag ontvangen. Hiervoor kunt u de aanvraag als leidraad gebruiken. Bij dit verslag voegt u (kopies van) facturen of onkostennota’s waarvoor u terugbetaling vraagt.
  • Op alle communicatie over het project wordt vermeld dat de wereldraad dit initiatief ondersteunt.

aanvraag eenmalige projectsubsidie