wereldraad

De wereldraad is een adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. De raad bespreekt initiatieven rond internationale samenwerking, geeft advies over onze stedenband met Bohicon en adviseert over noodhulp. Daarnaast houdt de raad zich bezig met mondiale thema's zoals economie, sociale ontwikkeling, leefmilieu en vrede. Ten slotte zet de raad zich in om Zoersel als fairtradegemeente verder te ontwikkelen. 

De wereldraad kent ieder jaar subsidies toe aan 'Zoerselse projecten'. Dit zijn wereldwijde projecten van organisaties, verenigingen of scholen uit Zoersel, die volgens de wereldraad onze steun verdienen. Je vindt het aanvraagformulier voor de subsidie op de pagina van Zoerselse projecten

De wereldraad streeft verschillende doelstellingen na:

  • een beleid ontwikkelen rond internationale samenwerking
  • verschillende partijen, zoals de overheid, de bevolking en scholen bewustmaken van mondiale uitdagingen
  • wereldwijde projecten van Zoerselaars op het vlak van ontwikkelingshulp steunen
  • wereldwijde initiatieven van andere verenigingen of organisaties ondersteunen en eraan deelnemen

Elke eerste dinsdag van de maand is er een vergadering in de vergaderzaal Dorpszicht (Dorp 54). In augustus is er geen vergadering. 

Iedereen die zich kan vinden in de doelstellingen en die zich wil inzetten rond de thema's van de wereldraad, is welkom om de vergaderingen bij te wonen.

De wereldraad is samengesteld uit:

  • de schepen van internationale samenwerking
  • een medewerker van de dienst strategie
  • vrijwilligers

agenda

verslagen