onmiddellijke financiële gevolgen bij een overlijden

Omdat bij overlijden van een persoon, het nog niet steeds duidelijk is wie de erfgenamen zijn, wordt de bankrekening en/of kluis van deze persoon door de bankinstelling geblokkeerd.

De bankinstellingen mag wel een geldsom deblokkeren voor de overlevende partner (gehuwden en wettelijk samenwonenden), zodat hij/zij de dagdagelijkse uitgaven kan doen. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan de helft van alle gelden die op de geblokkeerde rekeningen staan, met een maximum van 5.000 euro voor alle banken en rekeningen samen. De som wordt beschouwd als een voorschot op de verdeling van de nalatenschap. Wie het maximale bedrag overschrijdt, kan een sanctie krijgen.

Het deblokkeren van de bankrekening kan op vertoon van een akte of attest van erfopvolging. Op dit document staat de wettelijke erfgenaam. 

akte van erfopvolging door notaris

Het is niet altijd nodig om naar de notaris te gaan, maar het is wel verplicht in de volgende situaties:

  • er is een testament (met de eigen hand of nagelaten bij de notaris);
  • er is een huwelijkscontract;
  • er is een akte 'schenking tussen echtgenoten' die opgemaakt werd bij de notaris;
  • er zijn handelingsonbekwame erfgenamen (zoals minderjarige erfgenamen, mensen die onbekwaam werden verklaard...).

In deze gevallen zijn er verschillende kosten verbonden aan het laten opstellen van de akte.

er is geen huwelijkscontract, testament of contract

Als de overledenen geen (huwelijks)contract of testament had die de erfopvolging vastlegt, kunt u het attest van erfopvolging zelf aanvragen. U kunt: