voorstel, verzoekschrift of vraag aan gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn

voorstel

wie

Iedere Zoerselaar kan een voorstel over het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke dienstverlening op de agenda van de ocmw- of gemeenteraad laten plaatsen.

wat

Een voorstel bevat een uitgewerkt idee, niet enkel het idee op zich.

procedure

 • U verzamelt 300 handtekeningen van Zoerselaars, ouder dan 16 jaar, om uw voorstel kracht bij te zetten.
 • U verstuurt uw voorstel – in de vorm van een gemotiveerde nota met eventuele bijlagen of nuttige documenten – aangetekend naar:
  administratief centrum Zoersel
  ter attentie van de voorzitter van gemeente-/ocmw-raad
  Handelslei 167
  2980 Zoersel
 • Dit doet u minstens twintig dagen vóór de dag van de vergadering van de raad. Bekijk de data van de vergaderingen hier.
 • Als initiatiefnemer is het aangewezen zelf ook aanwezig te zijn tijdens de vergadering, zodat u de raadsleden indien nodig bijkomende informatie kunt geven.

De volledige bepalingen en de procedure inzake voorstellen, verzoekschriften en vragen vindt u in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de ocmw-raad.

verzoekschrift

wie

Iedere burger (van zowel binnen als buiten Zoersel) heeft het recht een verzoekschrift in te dienen bij een gemeentelijk bestuursorgaan. Dit kan de gemeente- of ocmw-raad zijn, de burgemeester …

wat

Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. Het kan enkel een idee zijn, zonder verdere uitwerking.

procedure

 • U stuurt uw verzoekschrift per mail naar secretariaat@zoersel.be. Zij zorgen ervoor dat het bij het juiste bestuursorgaan terechtkomt.
 • U krijgt binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord.

De volledige bepalingen en de procedure inzake voorstellen, verzoekschriften en vragen vindt u in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de ocmw-raad.

vraag

Nadat de agendapunten van de openbare zitting van de gemeenteraad en de ocmw-raad zijn behandeld, kan iedereen uit het publiek vragen stellen aan alle raadsleden (in tijden van corona moet dit ook schriftelijk gebeuren, ten laatste op de dag van de zitting, vóór 16.30 uur).

Bij dringende vragen kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde dienst, burgemeester, schepen of raadslid.

De volledige bepalingen en de procedure inzake voorstellen, verzoekschriften en vragen vindt u in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de ocmw-raad.