voorstel, verzoekschrift of vraag aan gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn

wie

Iedere Zoerselaar kan een voorstel over het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn laten plaatsen.

wat

Een voorstel bevat een uitgewerkt idee, niet enkel het idee op zich.

procedure

 • Je verzamelt 300 handtekeningen van Zoerselaars, ouder dan 16 jaar, om jouw voorstel kracht bij te zetten.
 • Je verstuurt je voorstel – in de vorm van een gemotiveerde nota met eventuele bijlagen of nuttige documenten – aangetekend naar:
  administratief centrum Zoersel
  ter attentie van de voorzitter van gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
  Handelslei 167
  2980 Zoersel
 • Dit doe je minstens twintig dagen vóór de dag van de vergadering van de raad. Bekijk de data van de vergaderingen hier.
 • Als initiatiefnemer is het aangewezen zelf ook aanwezig te zijn tijdens de vergadering, zodat je de raadsleden indien nodig bijkomende informatie kan geven.

De volledige bepalingen en de procedure inzake voorstellen, verzoekschriften en vragen vind je in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

wie

Iedere burger (van zowel binnen als buiten Zoersel) heeft het recht een verzoekschrift in te dienen bij een gemeentelijk bestuursorgaan. Dit kan de gemeente- of ocmw-raad zijn, de burgemeester …

wat

Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. Het kan enkel een idee zijn, zonder verdere uitwerking.

procedure

 • Je stuurt je verzoekschrift per mail naar secretariaat@zoersel.be. Zij zorgen ervoor dat het bij het juiste bestuursorgaan terechtkomt.
 • Je krijgt binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord.

De volledige bepalingen en de procedure inzake voorstellen, verzoekschriften en vragen vind je in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Een half uur voor de zitting, kunnen zowel raadsleden als burgers vragen stellen tot aan de aanvang van de openbare zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Als er - zeer uitzonderlijk - een digitale zitting is, kunnen de vragen schriftelijk ingediend worden bij het secretariaat tot 16.30 uur op de dag van de zitting.

Bij dringende vragen kan je natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde dienst, burgemeester, schepen of raadslid.

De volledige bepalingen en de procedure inzake voorstellen, verzoekschriften en vragen vind je in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.